Bestuur

De samenstelling van het bestuur is per 1 april 2018 gewijzigd. Jacob van der Linden heeft het voorzitterschap van Johan de Kruijk overgenomen. Erwin Kamminga en Adriaan Pietersma zijn op voordracht van de medezeggenschap benoemd in het bestuur. Aat van Genderen heeft de rol algemeen directeur – bestuurder op zich genomen.

Op de foto staat het volledige bestuur van links naar rechts:

Erwin Kamminga, lid dagelijks bestuur, secretaris

Jacob van der Linden, lid dagelijks bestuur, voorzitter

Adriaan Pietersma, lid dagelijks bestuur, penningmeester

Christel de Graaf, lid algemeen bestuur

Aat van Genderen, algemeen directeur-bestuurder

Alexander ter Meulen, lid algemeen bestuur